aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Rebhuhn


latin_name

Perdix perdix

English name

Grey Partridge

broedparen 2013-2015

4500-5500

winteraantallen 2013-2015

15.000-20.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie