Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Patrijs


Wetenschappelijke naam

Perdix perdix

English name

Grey Partridge

Broedparen 2013-2015

4500-5500

Winteraantallen 2013-2015

15.000-20.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie