aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Kappensäger


latin_name

Lophodytes cucullatus

English name

Hooded Merganser

broedparen 2013-2015

0

winteraantallen 2013-2015

5-10

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok