Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kokardezaagbek


Wetenschappelijke naam

Lophodytes cucullatus

English name

Hooded Merganser

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

5-10

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok