Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

European Goldfinch


Scientific name

Carduelis carduelis

Dutch name

Putter

Breeding pairs 2013-2015

35.000-43.000

Winter numbers 2013-2015

100.000-200.000

Terug naar alle kaarten

Abundance change wintering 2013-2015 vs 1979-1983