aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Wiesenpieper


latin_name

Anthus pratensis

English name

Meadow Pipit

broedparen 2013-2015

55.000-80.000

winteraantallen 2013-2015

20.000-50.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie