Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Graspieper


Wetenschappelijke naam

Anthus pratensis

English name

Meadow Pipit

Broedparen 2013-2015

55.000-80.000

Winteraantallen 2013-2015

20.000-50.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie