Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Roerdomp


Wetenschappelijke naam

Botaurus stellaris

English name

Eurasian Bittern

Broedparen 2013-2015

310-380

Winteraantallen 2013-2015

500-1000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes