Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Eurasian Bittern


Scientific name

Botaurus stellaris

Dutch name

Roerdomp

Breeding pairs 2013-2015

310-380

Winter numbers 2013-2015

500-1000

Terug naar alle kaarten

Abundance change wintering 2013-2015 vs 1979-1983