aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Zwergtaucher


latin_name

Tachybaptus ruficollis

English name

Little Grebe

broedparen 2013-2015

2100-2900

winteraantallen 2013-2015

5200-6500

aantallen

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data

presentie

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok

veranderingen

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes

combinatie

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data