aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Krabbentaucher


latin_name

Alle alle

English name

Little Auk

broedparen 2013-2015

0

winteraantallen 2013-2015

1-10

aantallen

 

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data

presentie

 

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok

veranderingen

 

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes

combinatie

 

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data