Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Common Murre


Scientific name

Uria aalge

Dutch name

Zeekoet

Breeding pairs 2013-2015

0

Winter numbers 2013-2015

1000-2500

Terug naar alle kaarten

Abundance change wintering 2013-2015 vs 1979-1983