Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kokmeeuw


Wetenschappelijke naam

Chroicocephalus ridibundus

English name

Black-headed Gull

Broedparen 2013-2015

104.000-131.000

Winteraantallen 2013-2015

380.000-420.000

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok