aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Seeregenpfeifer


latin_name

Charadrius alexandrinus

English name

Kentish Plover

broedparen 2013-2015

120-160

winteraantallen 2013-2015

0-5

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok