Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Strandplevier


Wetenschappelijke naam

Charadrius alexandrinus

English name

Kentish Plover

Broedparen 2013-2015

120-160

Winteraantallen 2013-2015

0-5

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data