aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Baumfalke


latin_name

Falco subbuteo

English name

Eurasian Hobby

broedparen 2013-2015

450-700

winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen