aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Wespenbussard


latin_name

Pernis apivorus

English name

European Honey Buzzard

broedparen 2013-2015

360-440

winteraantallen 2013-2015

0

aantallen

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data

 

presentie

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok

 

veranderingen

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie

 

combinatie

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data