Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Chileense Smient


Wetenschappelijke naam

Mareca sibilatrix

English name

Chiloe Wigeon

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

5-10

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data