Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Roodmus


Wetenschappelijke naam

Carpodacus erythrinus

English name

Common Rosefinch

Broedparen 2013-2015

15-30

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed 2013-2015 vs 1998-2000

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes