aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Zwergschwan


latin_name

Cygnus columbianus

English name

Tundra Swan

broedparen 2013-2015

0

winteraantallen 2013-2015

7600-11.000

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok