Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kleine Flamingo


Wetenschappelijke naam

Phoeniconaias minor

English name

Lesser Flamingo

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

1-2

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes