Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Boomklever


Wetenschappelijke naam

Sitta europaea

English name

Eurasian Nuthatch

Broedparen 2013-2015

31.000-38.000

Winteraantallen 2013-2015

90.000-110.000

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok