Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Chileense Flamingo


Wetenschappelijke naam

Phoenicopterus chilensis

English name

Chilean Flamingo

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

35-45

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data