Vogelatlas Nederland

Fuut


Latijnse naam

Podiceps cristatus

Engelse naam

Great Crested Grebe

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal