Over de atlas....

Van 2012 t/m 2015 zijn vrijwel alle Nederlandse atlasblokken op winter- en broedvogels geteld. In 2016 worden de laatste blokken alsnog onderzocht door een selecte groep vogeltellers. Daarna volgen de controles en analyses. Tijdens de Landelijke Dag van 2018 hopen we het eindresultaat ('het boek') te presenteren. Alle tellers worden heel hartelijk bedankt voor hun waardevolle bijdragen.

Actueel

Vogelatlas een belangrijke fase verder

27 november

Aan het begin van 2017 hebben we zo’n 140 soortauteurs bereid gevonden om een of (in sommige gevallen) meer soorten te beschrijven in de Vogelatlas. Een monsterklus! Eind nov. 2017 hebben we bijna alle soortteksten binnen en is de redactie druk doende om de geredigeerde teksten naar de drukker te krijgen. Ook de fotoredactie is afgerond en zijn er ruim 400 foto’s geselecteerd die straks in het ruim 600 pagina’s tellende boek een aantrekkelijk geheel gaan vormen. Op de Landelijke dag van 2018 ziet de Vogelatlas van Nederland dan het levenslicht en is ie te koop. Bestelwijze en voorinschrijving volgt in 2018. Hou de verschillende Sovon-sites in de gaten.

Soortauteurs zijn aan de slag

4 januari

Nu het veldwerk van de vogelatlas alweer een tijd achter ons ligt (heb jij ook afkickverschijnselen?) is fase B van de atlas aangebroken: het maken van het boek. Ons streven is het uiteindelijke boek te presenteren op de Landelijke dag van 2018. Dat klinkt heel ver weg, maar de tijd vliegt. In december is een groot aantal soortauteurs benaderd met de vraag of ze voor een of meer soorten de soorttekst willen verzorgen. De meesten zijn vrijwel direct in de ‘pen’ geklommen. Een paar dagen nadat iedereen het juiste materiaal had om te kunnen schrijven, kregen we van Remco Wester, een bevlogen vogelaar uit Arnhem, een mail met daarin de soorttekst van de Iberische Tjiftjaf. Hulde! Intussen druppelen de soortteksten binnen.

Meer actueel

Ondersteund door o.a.

Twitter mee via #vogelatlas