Over de atlas....

Van 2012 t/m 2015 zijn vrijwel alle Nederlandse atlasblokken op winter- en broedvogels geteld. In 2016 worden de laatste blokken alsnog onderzocht door een selecte groep vogeltellers. Daarna volgen de controles en analyses. Tijdens de Landelijke Dag van 2018 hopen we het eindresultaat ('het boek') te presenteren. Alle tellers worden heel hartelijk bedankt voor hun waardevolle bijdragen.

Actueel

Prijswinnaars tellerenquête zijn bekend

4 oktober

Recentelijk is het allerlaatste broedvogelblok afgerond en momenteel worden de laatste gegevens gecontroleerd. Graag wilden we de ervaringen van de atlastellers met een enquête in beeld brengen. Ruim 500 tellers hebben deze enquête ingevuld. Waarvoor veel dank! Dit levert waardevolle informatie op voor een volgende atlasproject. Onder de inzenders die voor 1 okt. de tellerenquête hebben ingestuurd, hebben we vijf winnaars gekozen. Dit zijn: Marinus Arentsen, J.P.C. van der Steen, Erik van Dijk, R. van Putten en Gerard Bogaert. Allen van harte gefeliciteerd met een van de zeven monografieën. Zij hebben vandaag een mail ontvangen.

Vogelatlas nadert zijn eind, analyses van het winterdeel kunnen beginnen

13 september

Vandaag is dan ook een bijzondere dag. Niet alleen sneuvelt het ene na het andere warmterecord, maar vandaag is ook het allerlaatste winterblok van de vogelatlas afgerond en gecontroleerd. Dat bekent dat nu alle 1684 winterblokken klaar zijn en de analyses kunnen beginnen.

En de broedvogelblokken?
Afgelopen voorjaar werden zo’n 200 broedvogelblokken gebezemd. Deze blokken waren niet of onvoldoende geteld tijdens de basisatlasjaren 2012-2015. Ook deze blokken zijn op een haar na helemaal klaar. Nog 13 blokken moeten de eindvalidatieslag ondergaan. Op de komende landelijke dag van zaterdag 26 nov a.s. in de Reehorst in Ede hopen we voorlopige kaarten te laten zien. Kijk op: de winter statuskaart en de broedvogel statuskaart.

Meer actueel

Ondersteund door o.a.

Twitter mee via #vogelatlas