Over de atlas....

Van 2012 t/m 2015 zijn vrijwel alle Nederlandse atlasblokken op winter- en broedvogels geteld. In 2016 worden de laatste blokken alsnog onderzocht door een selecte groep vogeltellers. Daarna volgen de controles en analyses. Tijdens de Landelijke Dag van 2018 hopen we het eindresultaat ('het boek') te presenteren. Alle tellers worden heel hartelijk bedankt voor hun waardevolle bijdragen.

Actueel

Eindschattingen bezemtellers gewenst

3 augustus

Verzoek aan alle bezemtellers die dit voorjaar de broedvogelblokken hebben gebezemd om hun blokken op korte termijn af te ronden qua jaar- en eindschattingen. Op die manier kunnen we op tijd aan de eindanalyses en controles beginnen. Op de komende landelijke dag van zaterdag 26 nov. a.s. weer in Ede willen we de nieuwste broedvogelkaarten laten zien, maar dan het liefst op basis van de beste gegevens. Alvast heel hartelijk dank voor de medewerking.

Allerlaatste bezemjaar bijna ten einde

13 juni

Juni is al weer een eind op weg. Zo’n 200 atlasblokken zijn dit allerlaatste voorjaar nog gebezemd door een klein legertje tellers. Gelukkig heeft ook het overgrote deel de eerste ronde ingevoerd en de komende twee weken vinden de allerlaatste atlastellingen plaats. Verzoek aan alle bezemtellers om er voor te zorgen dat alle tellingen ook voor de zomervakantie ingevoerd zijn, inclusief de schattingen. Daarna wacht een grote klus om alle gegevens te controleren en analyseren. Op de landelijke dag van eind november zullen we mooie kaarten laten zien.

Meer actueel

Ondersteund door o.a.

Twitter mee via #vogelatlas