Over de atlas....

Van 2012 t/m 2015 zijn vrijwel alle Nederlandse atlasblokken op winter- en broedvogels geteld. In 2016 worden de laatste blokken alsnog onderzocht door een selecte groep vogeltellers. Daarna volgen de controles en analyses. Tijdens de Landelijke Dag van 2018 hopen we het eindresultaat ('het boek') te presenteren. Alle tellers worden heel hartelijk bedankt voor hun waardevolle bijdragen.

Actueel

Oproep aan alle soortsponsoren en -supporters

21 februari

De Vogelatlas is weer een fase verder. Op maandag 19 febr. jl. is er vanuit het Sovon-kantoor een mail gestuurd aan alle supporters die een of meer soorten hebben gesponsord in de Vogelatlas. Aan hen de vraag om de gegevens zoals die bij de door hen gesponsorde vogelsoort vermeld worden te controleren op onjuistheden in de naam (geen nieuwe wensen!).

Ben je sponsor en heb je desondanks geen mail van ons gehad laat het ons dan zo snel mogelijk (in elk geval vóór 28 febr. a.s.) weten via een mail aan carolyn.vermanen [@] sovon.nl, dan sturen we de mail alsnog. Uiteraard willen we dat bij elke vogelsoort in het boek de namen van supporter(s) juist vermeld staan.

Vogelatlas een belangrijke fase verder

27 november

Aan het begin van 2017 hebben we zo’n 140 soortauteurs bereid gevonden om een of (in sommige gevallen) meer soorten te beschrijven in de Vogelatlas. Een monsterklus! Eind nov. 2017 hebben we bijna alle soortteksten binnen en is de redactie druk doende om de geredigeerde teksten naar de drukker te krijgen. Ook de fotoredactie is afgerond en zijn er ruim 400 foto’s geselecteerd die straks in het ruim 600 pagina’s tellende boek een aantrekkelijk geheel gaan vormen. Op de Landelijke dag van 2018 ziet de Vogelatlas van Nederland dan het levenslicht en is ie te koop. Bestelwijze en voorinschrijving volgt in 2018. Hou de verschillende Sovon-sites in de gaten.

Meer actueel

Ondersteund door o.a.

Twitter mee via #vogelatlas