Vogelatlas Nederland

Holenduif


Latijnse naam

Columba oenas

Engelse naam

Stock Dove

 

Terug naar alle kaarten

Winter voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen