Vogelatlas Nederland

Grote Stern


Latijnse naam

Thalasseus sandvicensis

Engelse naam

Sandwich Tern

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde