Vogelatlas Nederland

Grote Mantelmeeuw


Latijnse naam

Larus marinus

Engelse naam

Great Black-backed Gull

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde