Vogelatlas Nederland

Kleine Geelpootruiter


Latijnse naam

Tringa flavipes

Engelse naam

Lesser Yellowlegs

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde