Vogelatlas Nederland

hybride eend


Latijnse naam

Anas spec. x Anas spec. / Aythya spec x Aythya spec

Engelse naam

hybrid Duck

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde