Vogelatlas Nederland

hybride Kolgans x Grauwe Gans


Latijnse naam

Anser albifrons x Anser anser

Engelse naam

White-fronted Goose x Greylag Goose

 

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data