Vogelatlas Nederland

hybride Wilde Eend x Pijlstaart


Latijnse naam

Anas platyrhynchos x Anas acuta

Engelse naam

Mallard x Northern Pintail

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde