Vogelatlas Nederland

Casarca x Bergeend


Latijnse naam

Tadorna ferruginea x tadorna

Engelse naam

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde