Vogelatlas Nederland

Kuifeend


Latijnse naam

Aythya fuligula

Engelse naam

Tufted Duck

 

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data