Vogelatlas Nederland

Hottentottaling


Latijnse naam

Spatula hottentota

Engelse naam

Hottentot Teal

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde