Vogelatlas Nederland

Zilvertaling


Latijnse naam

Spatula versicolor

Engelse naam

Silver Teal

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde