Vogelatlas Nederland

Geelgors


Latijnse naam

Emberiza citrinella

Engelse naam

Yellowhammer

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal