Vogelatlas Nederland

Goudvink


Latijnse naam

Pyrrhula pyrrhula

Engelse naam

Eurasian Bullfinch

 

Terug naar alle kaarten

Winter voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen