Vogelatlas Nederland

Soepgans


Latijnse naam

Anser anser forma domestica

Engelse naam

Domestic Goose

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal