Vogelatlas Nederland

Tjiftjaf


Latijnse naam

Phylloscopus collybita

Engelse naam

Common Chiffchaff

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal