Vogelatlas Nederland

Fluiter


Latijnse naam

Phylloscopus sibilatrix

Engelse naam

Wood Warbler

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal
berekening

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening