Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Caspian Gull


Scientific name

Larus cachinnans

Dutch name

Pontische Meeuw

Breeding pairs 2013-2015

1-5

Winter numbers 2013-2015

250-500

Terug naar alle kaarten

Abundance change wintering 2013-2015 vs 1979-1983