Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Common Quail


Scientific name

Coturnix coturnix

Dutch name

Kwartel

Breeding pairs 2013-2015

2000-4000

Winter numbers 2013-2015

1-10

Terug naar alle kaarten

Relative abundance breeding 2013-2015