Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Grey Partridge


Scientific name

Perdix perdix

Dutch name

Patrijs

Breeding pairs 2013-2015

4500-5500

Winter numbers 2013-2015

15.000-20.000

Terug naar alle kaarten

Abundance change wintering 2013-2015 vs 1979-1983