Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Common Buzzard


Scientific name

Buteo buteo

Dutch name

Buizerd

Breeding pairs 2013-2015

10.000-17.000

Winter numbers 2013-2015

30.000-50.000

Terug naar alle kaarten

Relative abundance wintering 2013-2015