Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Surf Scoter


Scientific name

Melanitta perspicillata

Dutch name

Brilzee-eend

Breeding pairs 2013-2015

0

Winter numbers 2013-2015

0-2

Terug naar alle kaarten

Abundance change wintering 2013-2015 vs 1979-1983