Vogelatlas Nederland

Kleine Bonte Specht


Latijnse naam

Dendrocopos minor

Engelse naam

Lesser Spotted Woodpecker

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal