Vogelatlas Nederland

Grote Bonte Specht


Latijnse naam

Dendrocopos major

Engelse naam

Great Spotted Woodpecker

 

Terug naar alle kaarten

Winter voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen