Vogelatlas Nederland

Groene Specht


Latijnse naam

Picus viridis

Engelse naam

European Green Woodpecker

 

Terug naar alle kaarten

Winter voorlopig 2013-2015

Gebaseerd op interpolatie van kilometerhoktellingen