Vogelatlas Nederland

Groene Specht


Latijnse naam

Picus viridis

Engelse naam

European Green Woodpecker

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal